Hírek

„Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése” EFOP-1.3.5-16-2016-00004 azonosító számú projekt

László Mindák

2020.04.29

Az „Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése” EFOP-1.3.5-16-2016-00004 azonosítójú projekt célja új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igényekre alapozva, valamint a már meglévő közösségek megerősítése. A projektünk a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A megvalósuló tevékenységekkel célunk az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.

A projekt lehetőséget ad az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával a figyelemfelhívásra, a helyi társadalom igényét szolgáló eredményesség megmutatására, ezzel is segítve a helyi önkéntes tevékenységek lehetőségeinek feltérképezését és népszerűsítését minden korosztály tekintetében. A helyi működő közösségekkel, intézményekkel egyeztetve elmondhatjuk, hogy nagy igény van a településen új közösségek létrejöttére és az azok által kínált rendezvények, programok megvalósítására. A projektben megvalósul a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása.

A projekt célcsoportja a helyi hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

Azokra a helyi közösségekre, háttér közösségekre számítunk, melyek a maguk befogadó, integráló, de ugyanakkor egymás különbözőségét is képesek elfogadni. A tevékenységek, programok közösségben valósulnak meg, s maga a közösség adja azon szakemberek aktív jelenlétét, illetve azon önkénteseket, akik konkrét feladatokban segítik majd a témákat. A kisközösségek kezdeményezéseit tanácsadással, tapasztalatcserével, képzések/tréningek, foglalkozások és családi, közösségi rendezvények lebonyolításával segítjük. Ezek a tevékenységek a projekt időszak végét követően is tovább folytatódhatnak, hiszen a közösség saját ötleteiket valósítják meg.

A projektben megvalósuló tevékenységek:

Célcsoport toborzása 15 alkalom, Önkéntes fiatalok szakmai képzése 20 óra és Csapatépítés, közösségfejlesztés képzés 20 óra, eszközbeszerzés, nyitó ás záró rendezvény a településen

Rendezvény: Hagyományőrző rendezvények (húsvéti, adventi készülődés) 6 rendezvény; Családi fesztivál és Családbarát közösségépítő rendezvények 3 rendezvény; Családi Egészség és Sport Nap 3 rendezvény

Esemény: Generációk összekapcsolódása – Idősek találkozója 3 esemény, Generációk összekapcsolódása – Gyermeknap 3 esemény

Program: Szociális kompetenciafejlesztő tréningek  3 tréning; Családtervezési kompetenciák fejlesztése 3 tréning; Baba-mama/papa klub 15 foglalkozás; Pályaorientációs tanácsadás, munkába állást segítő tréning 3 tréning; Álláskereső Klub 10 foglalkozás; Családi és munkavállalói kompetenciafejlesztő tréning     3 tréning; Családi kassza menedzsment tréning 3 tréning; Kreatív kézműves klub 8 alkalom, Zöld akciók – hulladékgyűjtés, környezetszépítő akció 9 alkalom

Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások: játszóház, gyerekfelügyelet; nagycsaládok, hátrányos helyzetűek támogatására: élelmiszer, ruhaneműk, használati tárgyak, eszközök, könyvek, játékok gyűjtése és osztása; egészségügyi szűrések szakmai tanácsadásokkal rendezvényeken.

Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel.

Együttműködő partnerek száma: 8 partner

Bihartordai Református Egyházközség Diakóniai Központ, Sápi Református Egyházközség, Bojtor Imre Művelődési Ház és Könyvtár, Sáp Községi Önkormányzat, Sáp Község Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ, Háziorvosi Szolgálat, Hajdú Rendészeti Sportegyesület

Megvalósítás időszaka: 2017.02.01.-2020.02.01.

A projekt keretében megvalósult kontaktusok száma 5200 fő

A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok száma 75 db

Támogatás mértéke: 100%

A projektben az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok teljes mértékben érvényesülnek.

  • Elérhetőségeink:
  • info@dekom.hu
  • +36-54/466-137
  • +36-20/2233-566

További híreink

“Családi kötelék” EFOP-1.2.1-15-2016-00018 azonosítójú projekt

László Mindák

2020.05.17

Megvalósítási időszak: 2017.02.01.-2019.02.01. Megvalósítási helyszín: Sáp község Támogatás mértéke: 100% A projekt általános célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel […]

Tovább

„Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése” EFOP-1.3.5-16-2016-00004 azonosító számú projekt

László Mindák

2020.04.29

Az „Együtt Sápért – helyi kisközösségek fejlesztése” EFOP-1.3.5-16-2016-00004 azonosítójú projekt célja új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igényekre alapozva, valamint a már meglévő közösségek megerősítése. A projektünk a fiatalok, […]

Tovább