Egyesület célja és feladata

Egyesület célja és feladata

Alapító okiratunk szerint:

  1. A Magyar Köztársaság területén belül és kívül bekövetkezett szükséghelyzet vagy természeti katasztrófa, baleset, vízi, légi, barlangi mentésben való részvétel, egy olyan orvosi csoport létrejötte, amely ilyen esetekben azonnali, speciális ismeretekkel rendelkezve tud orvosi ellátást biztosítani.

8.1. Az egyesület célja a közhasznú szervezetekről szóló – többször módosított – 1997. évi CLVI törvény 26§ c) pontjába foglaltak szerint:

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

  2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;

  3. tudományos tevékenység, kutatás;

  4. nevelés, oktatás;

  5. gyermek – és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;

  6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

  7. Munkahelyteremtésre- és munkába állításra irányuló tevékenységek

  8. Hagyományőrzés, népművelési tevékenység Az egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet. Az egyesület kiemelkedően közhasznú feladatként az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 37§-a alapján egészségvédelmi feladatokat lát el. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében feladatának tekinti:

Az Egyesület orvoscsoportja biztosítani tudja egy esetleges katasztrófa helyszínén a sürgősségi, illetve alap orvosi ellátást, attól függően, hogy az adott területen működő válságstáb vagy kormány milyen segítséget kér.

Az Egyesület törekszik más hasonló tevékenységet kifejtő társadalmi szervezetekkel, illetve állami önkormányzati intézményekkel való együttműködés kialakítására.

Az Egyesülettel együttműködve a Magyarországon működő speciális mentőcsapatok biztosíthatják a technikai mentéshez szükséges feltételeket és eszközöket (pl.: rommentési feladatok, kutyás-keresés, stb.)

Szervezett formában, a Debreceni Egyetem égisze alatt karitatív és segélyező tevékenységet kíván végezni az orvos-csoport, minden Magyarországon kialakult, – oly sokszor tapasztalható időjárási tényező alakította- vészhelyzetben, illetve aktívan részt venne az árvíz sújtotta területek preventív járványveszély-elhárítási programjában.

A nemzetközi katasztrófák helyszínén végezhető karitatív tevékenység a Magyarországon működő szeretetszolgálatokkal/ egyházakkal és karitatív szervezetekkel karöltve.

Az észak-alföldi régió nehezen megközelíthető településein végzett cardiovascularis szűrőprogram, az ebben a régióban lakó hajléktalanok általános egészségügyi szűrésének megszervezése, évente többször szervezett ruha és élelmiszercsomag kiosztása.

A nehezen megközelíthető településeken élő terhes nők általános szülészeti kivizsgálása és esetlegesen Szülészeti és Nőgyógyászati Intézetbe szállítása.

Az Egyesület további feladatának tekinti, hogy működtessen egy gyermek-egészségügyi szűrőprogramot is a hátrányos helyzetű településeken.

Az Egyesület működése között szerepel olyan kurzusok lebonyolítása is, ahol az orvostanhallgatók, orvosok, egészségügyi dolgozók alap-, majd magasabb szinten elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek szerint nélkülözhetetlenek az ezzel foglalkozók számára. Az oktatáshoz szükséges szakmai háttér rendelkezésre áll, melyhez az Egyetem szükség esetén segítséget biztosíthat az Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás feltételei szerint.

Az Egyesület vállalja olyan vitafórumok, előadások, rendezvények szervezését, valamint marketing és reklám tevékenység folytatását, melyek az egyesület céljával és szerepével összhangban vannak.

Sport- és egészségmegőrzésre irányuló rendezvények szervezése, hazai és külföldi szakmai biztosítása.

Munkahelyteremtésre és munkába állításra irányuló tevékenységek.

Munkaerő-piaci segítés és szolgáltatások,

Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés, felnőttképzés

Lakossági tanácsadás, életevezetés, ismeretterjesztés, szemléletformáló tanácsadások.

Környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés.

Emberi erőforrás tanácsadás

Köszöntő Közhasznúsági jelentés